Betaling

Betaling

I skal betale et depositum på denne konto:

Sparekassen Fåborg: reg. nr. 0828, konto nr. 0001644823

Depsitum er 1500 kr. hvis du ønsker afbesillingsforsiring, er det yderligere 150 kr. altså 1650 kr.

Husk at oplyse navn og klasse ved indbetaling!
Indbetaling senest 6. sebtember 2019

Samlet pris for turen er: 4000. (4150 kr. hvis man ønsker afb. forsikring). Det resterende beløb skal være på kontoen senest 10. januar 2020