Optagelse

Ordblinde-undervisning

Ordblindeundervisning på 10. kl. centeret, Glamsbjerg

Jeres barn er tilmeldt på 10. klassecenteret, Glamsbjerg til august.

VUC i Glamsbjerg har i mange år haft et samarbejde med skolen, hvor vi tilbyder undervisning til elever, der er testet ordblinde.

Mange ordblinde kan allerede anvende diverse programmer, men selv hos de ”øvede” ordblinde, ser vi et behov for mere undervisning, da de faglige krav bliver større i 10.klasse. Der kommer desuden løbende opdateringer til programmerne, som det er godt at kende og øve.

Vi tilbyder at teste de elever, hvor der er mistanke om ordblindhed.

Elever som allerede er testet, SKAL IKKE testes igen.

Hvis I er interesseret i undervisningen, skal I underskrive de vedhæftede dokumenter:

  1. Tro- og love erklæring for unge under 25 år
  2. Samtykkeerklæring til afholdelse af test
  3. Samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger om testen
  4. (dette er en vejledning i digital underskrift)

Når jeg har modtaget de underskrevne dokumenter, kontakter jeg jer igen for at aftale tidspunkt for test, som I øjeblikket foregår via Google Meet (men det er eleverne jo allerede blevet rigtig gode til, så det bliver ingen hindring).

Næste trin er så at få lavet en udredning/visitation, hvor formålet er at afdække elevens udfordringer, så undervisningen kan tilpasses elevens behov. Dette foretages af den lærer, som også forestår undervisningen. Der aftales derfor tid med den pågældende lærer. P.g.a. Corona ved vi p.t. ikke hvor det kommer til at foregå.

Ordblindeundervisningen(OBU) er gratis og frivillig, men vi forventer naturligvis, at eleven møder op til alle undervisningsgange, da timerne er skemalagte, og der føres fremmøde for alle timer.

 

Når der er fællesarrangementer på skolen, deltager OBU-eleverne i alle aktiviteter sammen med klassen. Der er derfor ikke OBU på de tidspunkter, ligesom der heller ikke er OBU i emneuger, projektuger, udflugter osv.

 

Praktisk set foregår OBU med 4 lektioner om ugen, mandag og fredag eftermiddag, og der forventes opstart i slutningen af august og frem til prøverne begynder i foråret 2021.

Undervisningen er 3-delt, der dog flyder lidt sammen.

  1. Eleverne skal lære alle hjælpemidler LST( = læse- skrive - teknologi) at kende og blive tryg ved at bruge dem. Vi har især fokus på, at de kan gennemføre deres afgangsprøver ved hjælp af deres hjælpemidler. Det kan fx være  it-programmerne CD-ORD / IntoWords/ AppWriter, TxtAnalyser, Grammateket og Google Docs (herunder indtaling). 
  2. Vi vil supplere med faglig viden til at understøtte hjælpemidlerne og til at sikre elevernes viden/kunnen; herunder træning i at bruge skriveskabeloner, hvis det er det, eleverne har brug for.

Vi vil arbejde med, at eleverne accepterer og erkender deres ordblindhed som et vilkår i livet, og derfor skal de lære/skal turde lære at stille retmæssige krav i forhold til omgivelserne.

Print blanketterne, udfyldt og aflevér til skolen i papirform.